Vzpomínky na Třinecké dny umění v Nemocnici Třinec

Mezinárodní výstava / malířů a řezbářů ve spolupráci s Ing. Janem Ferencem

3/12/2020 – 20/5/2021

Umění obohacuje a dělá člověka šlechetnějším. Má zklidňující účinky a léčí tělo i duši.

Výstava nabízí historické milníky Třineckých dnů umění v Nemocnici Třinec. Ve výstavní místnosti a v Galerii Na schodech se prezentuje malá část výtvarníků, kteří se zúčastnili plenérů nebo prezentují tento region. Myšlenka se zrodila v roce 1999. Souvisela se snahou vytvořit v Třinci kulturní místo, ve kterém by se střetávala tváři v tvář síla a prostor přírody s tvůrčí činnosti. Cílem bylo vytvořit pro pacienty příjemné zázemí a také je seznámit s uměním.

Celkem se uskutečnilo 13 sympozií, na kterých se vytvořilo 74 soch, které nejen těší pacienty, ale i obyvatele města Třince. Nemocnice byla zapsána do Guinessové knihy rekordů.