<< zpět

PŘÍBĚH JEDNOHO MĚSTA 90 let od povýšení Třince z obce na město

výstava z vlastních sbírek

11/5/2021 – 18/11/2021

Expozice zachycuje reálný život v Třinci od 30. let až po 80. léta 20. století.

Koncem dvacátých let mohl Třinec počtem obyvatel, bytovou kapacitou, službami atd., konkurovat některým sousedním městům. Proto také obecní zastupitelstvo zaslalo dne 25. září 1928 na vládu tehdejší Československé republiky žádost o povýšení Třinec na město. Zástupci obce využili dokonce        i návštěvy prezidenta T. G. Masaryka, který zavítal do Třince a intervenovali v této záležitosti přímo u něho. Po četných žádostech městské rady i urgencích vedení železáren, byl Třinec vládou ČSR dne 11. 12. 1930 povýšen na město s platností k 1. lednu 1931.


Muzeum se rozhodlo u této příležitosti prezentovat novou výstavu pod názvem Příběh jednoho města od povýšení Třince z obce na město. K vidění jsou náznaky různých sekcí např. třída s lavicemi a učitelem, jak žili lidé v domácnosti v 30 až 50. létech 20. století. Dále ukázka řemesel, velké prádlo, ložnice, obývací pokoj v 70. letech 20. století. Samozřejmě nebude chybět ani zaměstnanec huti, jak jde do práce. V té době se jim říkalo „baňkoř“. Návštěvník zhlédne více než 500 exponátů např. školní pomůcky, šicí stroje, obuvnické nářadí, vybavení kuchyně, části nábytku atd. včetně zajímavých dobových fotografií.


Výstava v tomto duchu v muzeu ještě neproběhla. Výstavní síň se bude lišit hlavně v tom, že se využili exponáty ze sbírek muzea.  Zkompletovaná expozice zachycuje opravdu reálný život v Třinci od 30. let až po 80. léta 20. století. Výstava osloví nejen malé a velké návštěvníky, ale hlavně pamětníky. Expozice vyvolá řadu vzpomínek – tohle jsme měli, to má babička, tak bych už nechtěl/chtěla bydlet, kde to bylo foceno? … tyhle komentáře budou určitě tuto výstavu provázet.


Muzeum Třineckých železáren a města Třince chce poděkovat všem dárcům z Třince a okolí, kteří věnovali různé předměty např. nábytek, keramiku, porcelán, litinu, smaltované výrobky, hračky, kroje, oděvy, historické knihy, tiskopisy a fotografie. Tyto exponáty jsou uloženy v depozitáři Třineckých železárnách, kde mají své důstojné místo a evidují se pod přírůstkové a inventární čísla.