<< zpět

Co muzeum připravuje?

 

 9. 2. – 21. 4. 2024  

SÁRA SAUDKOVÁ - fotografie

 23. 2. – 21. 5. 2024  

 POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ I. a II. 
2. 5. - 23. 6. 2024

RUDOLF ŠTAFA - plastiky, obrazy, skici

 24. 4. – 15. 11. 2024

 POKLADY A ZAJÍMAVOSTI Z DEPOZITÁŘE

muzeum slaví 55 let, slavte s námi 

 4. 6. – 20. 10. 2024 

 BÍLÉ ZLATO / KŘEHKÝ PORCELÁN - soukromý sběratel

 28. 6. – 30. 8. 2024 

 SYMPOZIA OBOHATILA TŘINEC I. a II. 

 10. 9. – 20. 11. 2024

 VÝSTAVA LODNÍCH MODELŮ PETRA SUŠOVSKÉHO A ČLENŮ LODNÍCH MODELÁŘŮ OLOMOUC JAKUB SUŠOVSKÝ, PETR ŠEBESTA A JAROSLAV TESAŘ

 29. 10. 2024 – 28. 2. 2025

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR - AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

 20. 11. 2024 – 31. 1. 2025

TŘINECKÝ BETLÉM JARMILY HALDOVÉ

 26. 11. 2024 - 28. 2. 2025

 BLAŽENA NIEMCOVÁ - obrazy regionální malířky 

1. 12. 2024 - 31. 1. 2025

PAT A MAT V AKCI 

13. 12. 2024

ŽIVÝ BETLÉM

 

 

změny akcí vyhrazeny