<< zpět

HROMÁDKA STŘEPŮ

Naší průvodkyni se zdál děsivý sen, že našla na podlaze muzea hromádku střepů – byly to střepy ze tří keramických předmětů, které jsou vystaveny ve vitrínách v expozici! Proboha, zděsila se, a začala střepy skládat dohromady.

Pomůžeš jí poskládat předměty do původní podoby, aby mohla klidně spát? Vystříhej jednotlivé střípky, poskládej a nalep je do připravených obrysů.