Expozice

První část expozice

První část se věnuje historickému vývoji území Těšínského Slezska, jejíž počátky nás zavedou až do 9. století.

Blíže se seznámíme s obcí Třinec i jejím okolím, způsobem života zdejších obyvatel a počátky hutnictví v regionu. Tato část expozice se podrobněji věnuje zahájení třinecké hutnické historii, jejíž počáteční rozvoj byl úzce spjat s nalezišti rudy i vápence v blízkém okolí, dostatkem dřeva a vodní energií řeky Olše. Expozici doplňují nejstarší produkty třinecké hutě, které byly vyrobeny ve slévárně a smaltovně.  Zprovozněním Košicko - bohumínské dráhy získává huť na základě své strategické polohy velký význam. Tato skutečnost se prolíná i do života lidí a obec Třinec pozvolna získává městský charakter.

Druhá část expozice

Druhá expozice nás provede významnými událostmi, které přímo ovlivnily život obyvatel Těšínského Slezska a zachycuje další vývoj Třineckých železáren.

Expozice je nově doplněna nástěnným projektorem, který nabízí návštěvníkům procházku nejdůležitějšími milníky hutě. Symbolicky se zde propojuje život lidí s prací v huti. Odborné textové panely nabízí mnoho obrazových příloh a další exponáty ze sbírek třineckého muzea přispívají k povědomí o dějinách našich předků.

Třetí část expozice

Třetí a poslední část výstavního prostoru nabízí návštěvníkům historickou maketu města a podrobný plán výstavby nového třineckého sídliště.

Součástí expozice je také nástěnný projektor včetně doprovodného promítání k maketě Třineckých železáren. Textové panely ukazují současnou podobu hutě a města Třince i jejich vzájemné propojení v různých oblastech života. Závěrem se mohou velcí i malí návštěvníci pobavit řešením kvízu o městě a huti na interaktivním kvízomatu.

Venkovní galerie WERK

NOVOU VENKOVNÍ GALERII WERK OTEVŘELO MUZEUM U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN.

V jeho zahradách je pro návštěvníky přístupná panelová výstava s různou tématikou například o historii hutě, města a regionu. Zároveň je doplněna rozměrnými technickými exponáty.