<< zpět

První část expozice

První část se věnuje historickému vývoji území Těšínského Slezska, jejíž počátky nás zavedou až do 9. století.

Blíže se seznámíme s obcí Třinec i jejím okolím, způsobem života zdejších obyvatel a počátky hutnictví v regionu. Tato část expozice se podrobněji věnuje zahájení třinecké hutnické historii, jejíž počáteční rozvoj byl úzce spjat s nalezišti rudy i vápence v blízkém okolí, dostatkem dřeva a vodní energií řeky Olše. Expozici doplňují nejstarší produkty třinecké hutě, které byly vyrobeny ve slévárně a smaltovně.  Zprovozněním Košicko - bohumínské dráhy získává huť na základě své strategické polohy velký význam. Tato skutečnost se prolíná i do života lidí a obec Třinec pozvolna získává městský charakter.