<< zpět

POKLADY A ZAJÍMAVOSTI Z DEPOZITÁŘE

muzeum slaví 55 let, slavte s námi výstava uspořádána u 185. výročí hutě

28. 4. 2024 - 15. 11. 2024

Výstava návštěvníky provede jak historií třineckého muzea, tak 185letou existencí hutě.

Muzeum se rozhodlo vzdát poctu našim předkům a všem generacím hutě. Vystaveno bude několik muzeálních pokladů, například vyrobeny v železárnách nebo získané darem, některé jsou vskutku originální a naší pýchou.   Jedna z kuriozit, která ještě nebyla vystavena je operační stůl ze závodní nemocnice, která se datuje od roku 1895, tento exponát pochází z konce 20. let 20. století. Nemocnice svoji činnost v železárnách ukončila v roce 1985. Výstava nabídne i zmapování bohaté svépomocné a kutilské činnosti pracovníků třinecké huti v druhé polovině minulého století, tak zvané Werkové fušky.

400 předmětů - 400 příběhů

Vybrat 400 předmětů ze sbírek tak, aby dostatečně představily sbírkový fond, a aby vypověděly dlouhý příběh v jeho celistvosti i pozoruhodných detailech byl nelehký úkol. Jsou to předměty s příběhy. Věci obyčejné, vzácné i kuriózní, které přinesli dárci, nebo které muzejníci nakoupili, našli v přírodě či objevili na půdách. Někteří lidé si myslí, že v muzeích se uchovávají pouze věci zachovalé, vzácné. Ale právě věci používané denně v běžném životě nejvíce dokládají naši historii. 

Dětský i dospělý návštěvník se v průběhu výstavy může těšit na spoustu doprovodných aktivit. Jedna z nich je zaměřená na muzeální práci, například se stane restaurátorem nebo si vyrazí svou vlastní minci s logem muzea. Výstava nabídne i ukázky vstupních surovin pro výrobu oceli, ale i meziproduktů až po vlastní výrobky nebo se seznámí s železniční kolejnicí. To je malý výčet toho, co výstava nabízí.