VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SVĚT

Stanislava Boberová / Ostrava

01.06.2023 - 31.08.2023

Od dětství to táhlo autorku do světa, přírody a na výpravné dobrodružné cesty. Díky svému dědovi, ji vždy zajímala kultura a příroda, měla potřebu vše zkoumat a přemýšlet o věcech do větší hloubky. Kulturní dědictví a nejrůznější stránky umělecké, řemeslné, estetické i pocitové s nimi spojené, autorku přitahovaly. Také fascinace toho, co vše jde vyrobit, vymyslet a vytvořit rukama šikovného člověka. Výtvarno ji naplňovalo a lákalo svými barvami a detaily. Kresba a fantazie Stanislavu Boberovou přenášely do jiných barevných míst a umožňovaly ji tak relaxovat. I přes nepříznivý směr života co se uměleckého vzdělání týče, si našla časem směr spíše uměleckořemeslný a performativní. Ovlivnilo ji zásadně působení v mnoha skupinách a spolcích historického šermu, historického a irského tance a divadla. Souvisela s tím potřeba vytvořit si kostýmy, fotografie, grafiku a začlenit je do tvorby k reklamním účelům. A tak se začala věnovat výrobě historických kostýmů, doplňků ke kostýmům, šperkům, rekvizit a vůbec všemu co bylo potřeba k představení a performance. Zhruba před pěti lety se opět vrátila k výtvarné stránce v podobě fotografie a grafiky. Pocitové a vnitřní naladění začala přenášet na papír a do fotografie. Z mnoha cest tak vznikají umělecké záběry vedené jen pocitem, náladou, barvami a nebo strukturou. Kresby odrážejí vnitřní světy její mysli v momentálním rozpoložení, kde se barvy a struktury prolínají v konečný tvar. Mnohé kresby jsou automatické, či je to forma autorčina deníku. Občas však tvoří i konkrétní ilustrace nebo fotky, portréty a grafiku k reklamním účelům. Její tvorba se snaží být komplexní a rozsáhlá, jak výtvarná, užitá tak performativní

KRAJINA ŽENAMI POŽEHNANÁ

Parkmaraton / Krásná Lípa

01.06.2023 - 31.08.2023

Výstava nazvaná Krajina ženami požehnaná je z fotografického hlediska expozicí skupinových aktů v přírodě. Pro hoho, kdo výstavu navštíví, je ovšem něčím mnohem víc. Určitě překvapením a objevem. Přirozená krása ženského těla, jež není drezírováno, aby odpovídalo obecným požadavkům fotografického modelu, ale je jen samo sebou, je tělem ženy obecné – tahle krása je tu spojena s krásou přírody, která až bere dech.Pětadvacet žen ve věku od třiceti do pětasedmdesáti let, které se všechny ani neznaly, spojuje především místo, kde žijí. Všechny mají na dosah nádhernou přírodu Českého Švýcarska, krajinu skal a skalních měst, hlubokých roklí, křišťálově průzračných řek, plazivých luk a zadumaných lesů. A všechny svůj kraj znaly a měly k němu blízký vztah. Pak přišel impuls. Pojďme zkusit vnímat krajinu jinak. Nezprostředkovaně, naplno, celými těly. Nahými těly. Bylo zapotřebí hodně odvahy. Bylo nutné opustit komfortní zónu, aby se ukázalo, že to vlastně komfortní zóna vůbec není. A tak se nahé ženy spojily se svým krajem, aby světu i sobě samým podaly svědectví o přírodním i lidském bohatství Českého Švýcarska. O nezměrné kráse téhle krajiny. Jinak, než je obvyklé. A překvapivý divák zjišťuje, že ho nahota ani nepobuřuje, ani nestrhává, ani nevzrušuje, že je náhle něčím absolutně samozřejmým, přirozeným a krásným.

NECH BROUKA ŽÍT…

Venkovní galerie WERK

více >>

VE JMÉNU MÓDY

POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY!

Ve spolupráci s Městským muzeem Lanškroun

více >>