2021/2022 - 1/12 – 30/1 - BETLÉM, SYMBOL VÁNOC

Muzeum nabízí vánoční atmosféru!

Návštěvník se na výstavě dozví, že už stovky let patří k tradici v našich končinách stavění betlémů. Mohou být z téměř jakéhokoliv materiálu. Kdysi se stavěly pouze v kostelích, odkud se postupně rozšířili do našich domácností. Asi nejrozšířenější jsou betlémy papírové. Zkušení výtvarníci a řezbáři vyráběli dřevěné, z keramiky, ze skla a šikovné hospodyně dokázaly upéct postavičky z různých druhů těsta. Tradici stavění betlémů se pokusil v roce 1782 ukončit Josef II., protože považoval tento zvyk za nedůstojný církve. Lidé si však tuto oblíbenou tradici nenechali vzít. Největší obliba betlémů nastala v 19. století, kdy začaly vycházet tištěné. Měly malé rozměry, takže se vešly i do malých příbytků a navíc byly finančně dostupné.

Expozici doplňuje lidová venkovská světnice s vánoční atmosférou z přelomu 20. století nebo Tři králové, chlapci v přestrojení, kteří chodívali pravidelně jako koledníci.

2021 - 1/10 – 18/11 - BRYŁA A GEST - ANNA ZIELIŃSKA

PLASTIKY/POLSKO

ANNA ZIELIŃSKA narozena v roce 1985 je Doktorkou společenských věd,

absolventkou doktorského studia na Akademii speciální pedagogiky ve Varšavě a absolventkou Akademie výtvarných umění ve Varšavě, získala diplom u prof. A. Myjaka. Zároveň je Absolventka Střední umělecké školy im. A. Kenara v Zakopaném. Získala stipendium v Accademia di Belli Arti v Carraře v Itálii.

Výtvarnice přednáší na Akademii výtvarných umění a také na Akademii speciální pedagogiky ve Varšavě. Je autorkou i spoluautorkou mnoha vědeckých publikací.

Od roku 2011 se zapojuje do aktivit podporujících vědu. Je členkou správní rady Polské psychiatrické asociace vědecké sekce arteterapie. Spoluzakladatelka umělecké skupiny Reaktor Laboratorium Rzeźby, která sdružuje sochaře.

Zúčastnila se desítek sochařských sympozií v Polsku i v zahraničí, včetně Itálie, Dánska, Německa, České republiky, Francie.

Fyzická, emocionální a psychologická sféra lidské bytosti jsou klíčovým tématem jejích děl. Některá díla nabývají abstraktních forem inspirovaných přírodou. Nejběžnějšími materiály používanými v sochařství jsou dřevo, kámen, kov a pryskyřice. Ve své tvorbě využívá mnoho technik a uměleckých médií. Zabývá se také fotografií, malbou a kresbou. Mnoho z jejích uměleckých aktivit je založeno na umělecké intervenci zaměřené na sociální otázky.

Spolupracuje s detenčními centry, Monarem, psychiatrickou léčebnou a vzdělávacími centry, spolu se svými svěřenci realizuje řadu uměleckých projektů. To vyžaduje součinnost uměleckých akcí, instalací a happeningů, které jsou realizovány tvůrčími dílnami. Inspiraci čerpá z různých vědních oborů, čímž vytváří interdisciplinární umělecký dialog.

2021- 11/5 - 24/9 - HISTORIE BYTOVÉ KULTURY, 1880 - 1980

ve spolupráci s Muzeem hraček Rychnov nad Kněžnou 

Kuchyňky, obývací pokoje a ložnice pro panenky upoutají malé i velké návštěvníky.

Panenku je potřeba obléct, nakrmit, umýt a uložit ke spánku. Od improvizací se špalíčkem dřeva, látkovými odstřižky a kousky kartonu dospěl vývoj ke kuchyňkám a pokojíčkům, které byly miniaturizovanou verzí interiérů pro dospělé. Vybavení kuchyňky či pokojíku odpovídalo činnostem, které se v nich odehrávaly ve světě dospělých a které bylo možno napodobovat.

Výrobci pochopitelně reagovali na poptávku a novodobé pokojíčky a domečky byly vybavovány s velkou pečlivostí. Nádobí a náčiní do malých domácností věnovali výrobci velkou pozornost již v průběhu 19. století a pozdější nabídkové katalogy obchodníků s hračkami to jen potvrzují.


Samostatnou kapitolou je estetika sledovaného typu hraček, jež odráží dobovou kulturu bydlení střední a vyšší střední třídy. I přes jistou idealizaci a typizaci jsou na kuchyňkách a pokojíčcích patrné vývojové tendence od historizujících stylů přes secesi a modernu, od náznaků funkcionalismu k poválečnému sektorovému nábytku. I na hračkách se v souladu s dobovými proudy promítl vývoj od dekorativismu směrem k jednoduchosti a funkčnosti. 

2020 - 5/2-31/7 - WERKFUŠKY

Železárny vzdají hold kutilství v muzeu.
Kamna, legendární „rojberky“ na ruční pohon a později na elektrický proud, ozdobné garnýže, bronzové umělecké odlitky a mnoho dalších předmětů z oceli i slitin vznikaly v minulosti v dílnách rozsáhlého socialistického podniku dnešních Třineckých železáren.

2020 - 5/2-31/7 - ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH

Výstava seznamuje v úvodní části s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Všímá si některých druhů ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se lidé potkávali v podobě zkamenělin. Také druhů vyhynulých díky lidské činnosti (změna prostředí, zavlečení nepůvodních organismů, záměrné vybíjení). Zmiňuje se i o introdukci druhů spojené s objevováním nových částí světa.